Witamy na stronie Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury

Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN jest ciałem doradczym i opiniodawczym, reprezentującym krajowe środowisko naukowe w zakresie swoich kompetencji merytorycznych.

Jako organ przedstawicielski naukowców, obszarem swojej działalności obejmuje:

  • żywienie, hodowlę i użytkowanie zwierząt gospodarskich oraz ryb,
  • ocenę pozyskiwanych od nich surowców (mleko, mięso, jaja, wełna, miód);
  • problemy wykorzystania biotechnologii w produkcji zwierzęcej i efekty genetycznego doskonalenia organizmów zwierzęcych
  • wykorzystanie nowych technologii żywienia i hodowli zwierząt w aspekcie produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych.

Komitet został powołany w 2016 r. w wyniku dołączenia do Komitetu Nauk Zootechnicznych (1957 r.) specjalistów z zakresy Akwakultury, którzy byli członkami innych Komitetów Naukowych PAN.