STANOWISKO KOMITETU NAUK ZOOTECHNICZNYCH I AKWAKULTYRY POLSKIEJ AKADEMII NAUK W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT z dnia 21 września 2020 r. - Stanowisko KNZiA-zmiana Ustawy o ochronie zwierząt